ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

Save time in Excel, and get back to your life.

ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਦਿਨ ਸਮਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ 10:00AM - 01:00PM
ਮੰਗਲਵਾਰ 10:00AM - 01:00PM
ਬੁੱਧਵਾਰ 10:00AM - 01:00PM
ਵੀਰਵਾਰ 10:00AM - 01:00PM
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Weekend ਸਮਾਂ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ
ਐਤਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ